Håndholdt Social Service arbejder efter en helhedsorienteret tilgang til borgeren, kommunen, virksomheder og skoler/ uddannelsesinstitutioner, hvor der arbejdes med at etablere en realistisk og vedvarende kontakt for borgeren til arbejdsmarkedet. Dette sker imentorordning 1gennem et meget tæt og kontinuerligt samarbejde imellem borger/ jobcenter/ forvaltning.

Borgerens kontakt til mentoren skal opleves resultatorienteret, fordomsfri og anerkend-ende, at det er muligt at kunne få kontakt med mentoren, om nødvendigt, også uden for de aftalte mødetidspunkter. Støttet samvær og overvåget samværAltså et tæt Håndholdt samarbejde alle parter imellem, med fleksibilitet og forandringsvillighed – ændring af mål og ønsker, hvis dette ses som en nødvendighed, og med personlig støtte og vejledning i de fleste af livets aspekter.